Store
Library

Your cart


Total items:0

Biography

Dr. William D. Moebs

Professor Emeritus of Physics | Physics

Most popular

Fizyka dla szkół wyższych Tom 2

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2 dopasowana jest pod względem zakresu i układu treści do typowych kursów wprowadzających z fizyki ogólnej opartych na analizie matematycznej. Podręcznik kładzie nacisk na powiązania między teorią a praktycznymi zastosowaniami, wyjaśniając zagadnienia fizyczne w ciekawy i zrozumiały sposób, lecz z zachowaniem niezbędnego rygoru matematycznego. Liczne, dobrze dobrane przykłady pokazują, jak podejść do zadania, jak wykorzystać wzory i wreszcie jak sprawdzić i uogólnić wynik. Pytania prosimy wysyłać na adres kontakt@openstax.pl.OpenStax has partnered with Katalyst Education to bring free, peer-reviewed, openly licensed textbooks to Poland as part of a new effort to internationalize OpenStax’s free open textbook model. Fizyka dla szkół wyższych is the first Polish title to be published under this agreement.

Powered by PUBNiTO | © 2022 Notion Wave Inc.