Book icon with persian name of Pubnito
StoreLibrary

Your Cart


Total Items:0

Fizyka dla szkół wyższych Tom 3

Fizyka dla szkół wyższych Tom 3

Jeff SannySamuel J. LingWilliam Moebs

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 3 dopasowana jest pod względem zakresu i układu treści do typowych kursów wprowadzających z fizyki ogólnej opartych na analizie matematycznej. Podręcznik kładzie nacisk na powiązania między teorią a praktycznymi zastosowaniami, wyjaśniając zagadnienia fizyczne w ciekawy i zrozumiały sposób, lecz z zachowaniem niezbędnego rygoru matematycznego. Liczne, dobrze dobrane przykłady pokazują, jak podejść do zadania, jak wykorzystać wzory i wreszcie jak sprawdzić i uogólnić wynik. Pytania prosimy wysyłać na adres kontakt@openstax.pl.OpenStax has partnered with Katalyst Education to bring free, peer-reviewed, openly licensed textbooks to Poland as part of a new effort to internationalize OpenStax’s free open textbook model. Fizyka dla szkół wyższych is the first Polish title to be published under this agreement.Fizyka dla szkół wyższych. Tom 3 dopasowana jest pod względem zakresu i układu treści do typowych kursów wprowadzających z fizyki ogólnej opartych na analizie matematycznej. Podręcznik kładzie nacisk na powiązania między teorią a praktycznymi zastosowaniami, wyjaśniając zagadnienia fizyczne w ciekawy i zrozumiały sposób, lecz z zachowaniem niezbędnego rygoru matematycznego. Liczne, dobrze dobrane przykłady pokazują, jak podejść do zadania, jak wykorzystać wzory i wreszcie jak sprawdzić i uogólnić wynik. Pytania prosimy wysyłać na adres kontakt@openstax.pl.OpenStax has partnered with Katalyst Education to bring free, peer-reviewed, openly licensed textbooks to Poland as part of a new effort to internationalize OpenStax’s free open textbook model. Fizyka dla szkół wyższych is the first Polish title to be published under this agreement.

Free

Reviews

Rating Snapshot

Select a row below to filter reviews.

0

0

0

0

0

0

Overall

Average Customer Ratings

Review for this Book

Share your thoughts with other readers

More Information

Table of content

Recommended Books

Based on the books you like and read

logo

English

Powered by PUBNiTO | © 2024 Notion Wave Inc.